Zoeken
  • desireevandergracht

The start of a new journey

(English text↓) In het nieuwe jaar ben ik voor mezelf begonnen, Studio Desiree van der Gracht is een feit! Ik ga mij hard maken voor mijn missie; Het creëren van human centric sensory experiences die mensen helpt met het ontstressen, verbeteren van de slaap kwaliteit en het reduceren van de pijn ervaring. Dit ga ik doen met een vernieuwd concept wat ooit begon als mijn afstuderen van de Design Academy Eindhoven. Ik had een aanloopje nodig voor ik de stap durfde te maken om mij fulltime hier in te storten maar nu is het dan zover. Een enorme uitdaging en een spannend avontuur. Wat heb ik hier een zin in!


"Ik heb een missie; het creëren van human centric sensory experiences die mensen helpt met het ontstressen, verbeteren van de slaap kwaliteit en het reduceren van de pijn ervaring."


Door de jaren heen heb ik ontzettend veel goede reacties gehad op het concept, met name vanuit de zorgsector. Ik heb zelf een grote passie voor het welbevinden van de mens en dit is dan ook wat mij extra veel energie geeft en mij motiveert om mij hiervoor in te gaan zetten. Omdat ik hier echt een succes van wil maken ben ik begonnen een start-up accelerator programma, Design to Market onder leiding van Jos Hardeman in Eindhoven en zal ik de lean startup methodologie volgen. Ik ga dus weer even helemaal bij het ‘begin’ beginnen en vanaf hier verder. Het is super om de steun en begeleiding van mentoren en andere supporters uit mijn netwerk te ervaren. Alleen dit proces al is een fantastisch leer proces op zich. Ik hoop veel mensen te kunnen helpen en dat ik hun dag een stukje lichter en dragelijker kan maken. Op naar mooie resultaten!

Wil je mij gedurende mijn proces volgen, houd dan mijn LinkedIn profiel en website in de gaten of meld je aan voor mijn nieuwsbrief op: https://www.desireevandergracht.com/contact.The start of a new journey!

In the new year I started for myself, Studio Desiree van der Gracht is a fact! I am going to put everything I have in to my mission; Creating human centric sensory experiences that help people to de-stress, improve quality of sleep and to reduce the pain experience. I will do this with a renewed concept that once started when I graduated from the Design Academy Eindhoven. I needed some time before I dared to make the step to commit myself full-time for this challenge, but now the time has come. A huge challenge and an exciting adventure. I am really looking forward to this!


"I have a mission; Creating human centric sensory experiences that help people to de-stress, improve quality of sleep and to reduce the pain experience."Over the years I received a lot of positive responses regarding this concept, especially from the healthcare sector. I myself have a great passion for the well-being of people and this is what gives me the extra energy and motivation to commit myself to this challenge. Because I really want to make this a success I started in a start-up accelerator program, Design to Market led by Jos Hardeman in Eindhoven and I will follow the lean start-up methodology. Meaning, I'm going to start again at the "beginning" and continue from here. It is great to experience the support and guidance of mentors and other supporters from my network. This process alone is a fantastic learning process in itself. I hope to be able to help many people and that I can make their day a bit lighter and more livable. On to great results!

If you want to follow me during my process, keep an eye on my LinkedIn profile and website or sign up for my newsletter at https://www.desireevandergracht.com/contact.

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven